Mateja Meh

Mateja Meh je diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, smer Medijske komunikacije. Svoje znanje in energijo je usmerila v delo na področju odnosov z javnostjo in marketinga. Dve leti je bila kot vodja odnosov z javnostmi zaposlena na Fakulteti za elektortehniko, računalnišvo in informatiko, pot pa jo je nato za nekaj mesecev vodila v novinarske vode, a jo je hitro zanesla nazaj v PR. V prostem času sodeluje tudi pri organizaciji študentskega filmskega festivala Student cuts, ki je namenjen vsem mladim filmskim umetnikom, v letu 2016 pa je bila tudi del ožje organizacijske ekipe Tedx Maribor. Pri društvu Hiša skrbi za PR, marketing ter je aktivna pri pomoči in organizaciji raznih dogodkov.

sneakers