Leja Urgl

Leja Urgl je uspešno zaključila študij Medijskih komunikacij na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. Izkušnje na področju kulture si je pridobivala že v času študija v sklopu študijske prakse v Londonu v Veliki Britaniji. Tam je v muzeju Benjamin Franklin House sodelovala pri organizaciji in izvedbi različnih dogodkov in spoznavala področje komuniciranja z javnostmi. Doma je aktivno sodelovala z različnimi kulturnimi in mladinskimi organizacijami, kot so Infopeka (Mladinski informacijsko – svetovalni center), društvo GT22 in Mladinski kulturni center Maribor (Mkc Maribor). V letih 2016 in 2017 je pomagala pri izvedbi Mednarodnega filmskega festivala StopTrik in Mednarodnega festivala računalniške umetnosti (MFRU). V sklopu projekta Delat grem!, ki ga izvaja Mkc Maribor, je koordinirala aktivnosti in delovne naloge, komunicirala z udeleženci in zunanjimi organizacijami in urejala dokumentacijo. V društvu Hiša! sodeluje pri organizaciji dogodkov, komuniciranju z javnostmi in pisanju razpisov.  

ADIDAS

Best Nike Sneakers | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping